Recenzje

Łukasz Komła, Polyphonia, March 3, 2015

Roxanne Turcotte to kanadyjska kompozytorka również podążająca w stronę dźwiękowej abstrakcji. Główne składniki jej twórczości to głos, nagrania terenowe i preparowane brzmienie instrumentów akustycznych, które niekiedy razem tworzą narrację bliską filmowej konwencji.

By continuing browsing our site, you agree to the use of cookies, which allow audience analytics.